Hannhundene


Mellsjøhøgda's Quite A Dancer (Dancer)

Emmaview Blue Shadow (Shadow)
Jefsfire Story Teller (Rory)

INT N CZ BG RO Balkan SI UCh BG Gr RO GrUch SIV-18 Mellsjøhøgda's Copper Zurprize (Copper)
C.I.B. N CZ SI Uch SIW-14 SI Clubwinner-14 Microgården's Super Trouper (Simon)
Herds History Maker (Robin)
Herds Highly Defined (Marcus)

Herds The Harvester (Mathew)
Mellsjøhøgda's Watch My Speciality (Kevin)
C.I.B. BG DK HR Uch Zagrebwinner-15 HR Clubwinner-15 Evad Shades Of Opal (Dave)
Mellsjøhøgda's New Speciality (Ricko)
Mellsjøhøgda's Rock Me (Gatsby)
C.I.B. RO BG Uch RO Gr Ch  Mellsjøhøgda's You Got Me (Casper)
Just Perfect For Me (Sjakk)

Mellsjøhøgda's Back In Black (Alex)
Mellsjøhøgda's Dash O'Victory (Kiran)

Mohnesee Blacksmith (Sonny)
Mellsjøhøgda's Just A Zurprize (Jezz)
Mellsjøhøgda's Unstoppable (Billy)
 

Mellsjøhøgda's Quite A Dancer
"Dancer"

Hannhund født 8/9-05

Dancer er øyenlyst fri som valp og siste gang 7/3-2014
Dancer er far til en certvinner

Her er han 3,5 år gammel

Utstillingsresultater:


2 x CERT
CK
BIR

 

Dancers Stamtavle

Hodebilde (19 måneder gammel)
Til toppen

Emmaview Blue Shadow
"Shadow"

Hannhund født 12/12-05

Oppdretter: Mrs C. A. Whitchurch, England

Shadow er øyenlyst fri som valp i England og fri i Norge 22/4-2013

Utstillingsresultat:

CK
2 x HP

 

Her er han 4,5 år gammel 

Shadows Stamtavle

Hodebilde, 3,5 år gammel
Til toppen

Jefsfire Story Teller
"Rory"

Hannhund født 16/10-06
Oppdrettere
: Kath og Alan Jeffries, England
Rory ble øyenlyst fri i Norge siste gang 27/12-11


Rory er far til 2 CERT-vinnere

 

Her er han 2,5 år gammel

Utstillingsresultater:

3 x CK

 

Rorys Stamtavle

Hodebilde, 2,5 år gammel
Til toppen

INT N CZ BG RO Balkan UCh Gr RO Gr Uch Mellsjøhøgda's Copper Zurprize
"Copper"

Hannhund født 15/9-07

Copper er øyenlyst fri som valp og siste gang 21/2-2017
Han ble gentestet for CRD på Genomia 8/6-10 med resultat:
Mutasjon ble ikke oppdaget (
Non-Carrier/Non-Carrier) dvs ikke bærer av CRD

Copper er far til 4 cert-vinnere

Her er han 2,5 år gammel

Utstillingsresultater:

14 x BIR
11 x BIM
15 x CERT
8 x CAC
10 x CACIB
2 x ResCACIB
12 x ResCert
92 x CK
1 x 4BIG
HP i avlsklasse
16 x BIRveteran
14 x BIMveteran
2BISveteran
3BISveteran
4BISveteran
Internasjonal Utstillingschampion
Norsk Utstillingschampion
Romensk Utstillingschampion
Bulgarsk Utstillingschampion
Tsjekkisk Utstillingschampion
Romensk GrandChampion
Bulgarsk GrandChampion
Balkan Champion
Slovensk Champion
Slovensk Vinner-18

Årets Junior i NSSK 2008
Årets Unghund i NSSK 2009
Åteys Veteran i NSSK 2018

Coppers Stamtavle

Hodebilde, 2,5 år
Til toppen

C.I.B. N CZ SI Uch SIW-14 SI Clubwinner-14 Microgården's Super Trouper
"Simon"

Oppdretter: Ann-Cathrin Johannessen

Hannhund født 14/1-09

Simon er øyenlyst fri som valp og 12/8-2015
Han ble gentestet for CRD på Genomia 27/10-10 med resultat:
Mutasjon ble ikke oppdaget (
Non-Carrier/Non-Carrier) dvs ikke bærer av CRD

Simon er far til 5 Cert-vinnere, to av dem er internasjonale champions

Utstillingsresultater:

Simon vant Norsk Shetland Sheepdog Klubbs valpeshow 2009
Simon var beste hannhund på Norsk Shetland Sheepdog Klubbs Hovedutstilling 2012

3 x BIR
4 x BIM
5 x CK
CERT
4 x CAC i Tsjekkia
2 x CAC i Slovakia
3 x CAC i Slovenia
2 x CAC i Ungarn
5 x CACIB
4 x ResCACIB
Internasjonal Champion
Norsk Utstillingschampion
Tsjekkisk Utstillingschampion
Slovensk Utstillingchampion
Slovensk Vinner-14
Slovensk Klubbvinner-14
2 x HP i avlsklasse

Her er han 3 år gammel

Simons Stamtavle

Hodebilde, 3 år
Til toppen

Herds Historymaker
"Robin"

Oppdretter:  Mary Gatheral, England

Hannhund født 13/8-09
Robin er øyenlyst fri som valp og siste gang 7/2-2017

Han er far til 3 cert-vinnere, en av dem er internasjonal champion

Utstillingsresultater:

BIR
3 x BIM
4 x Cert
3 x ResCert

19 x CK

5 x HP i avlsklasse
 

Årets Junior 2010

Her er han 4 år gammel

Robins Stamtavle

Hodebilde, 3,5 år
Til toppen

Herds Highly Defined
"Marcus"

Oppdretter:  Mary Gatheral, England

Hannhund født 24/11-09
Marcus er øyenlyst fri som valp og og siste gang 27/5-2016

 

Her er han 14 måneder

 

 

Marcus' Stamtavle

Til toppen

Herds The Harvester
"Mathew"

Oppdretter:  Mary Gatheral, England
Hannhund født 8/10-08


Mathew er far til 2 certvinnere, en er Internasjonal Champion


Mathew
ble øyelyst fri som valp og siste gang 21/3-2013

Her er han 2 år gammel

 

Mathew er eid sammen med Chesslike Shelties

Mathews Stamtavle

Hodebilde, 2 år gammel
Til toppen

Mellsjøhøgda's Watch My Speciality
"Kevin"


Hannhund født 14/7-10


Kevin ble øyenlyst fri 8 uker gammel

Her er han 19 måneder gammel

Resultat fra valpeshow:

2 x BIR

Kevin's Stamtavle

Hodebilde, 19 måneder gammel
Til toppen

C.I.B. BG DK HR Uch Zagrebwinner-15 HR Clubwinner-15 Evad Shades Of Opal
"Dave"

Oppdrettere: Dot og Dave Weller, England


Hannhund født 1/1-12

Dave ble øyelyst fri 7 uker gammel og
siste gang 5/12-2016
Gentestet for CRD på Optigen 15/5-14 med resultat:
Genotype of your dog is NORMAL/CLEAR. Risk for developing Collie Eye Anomaly/Choroidal Hypoplasia (CEA/CH): This dog will never develop CEA/CH.
Significance for breeding: This dog can be bred to any mate and will produce no pups affected with CEA/CH.

Dave er far til 5 CERT-vinnere, to av dem er internasjonale champions

Her er han 18 mnd gammel

Utstillingsresultater:

5 x CERT
2 x CAC i Slovenia
4 x CAC i Bulgaria
3 x CAC i Kroatia
CERT in Danmark
6 x CACIB

3 x ResCERT
20 x CK
9 x BIR
2 x BIM
Bulgarsk Champion
Dansk Champion
Kroatisk Champion
Croatian Clubwinner-15
Zagrebwinner-15
Internasjonal Champion
2BIG
4BIG
3 x HP i avlsklasse

Daves Stamtavle

Hodebilde, 16 mnd gammel
Til toppen

Mellsjøhøgda's New Speciality
"Ricko"


Hannhund født 15/1-2013

Ricko ble øyelyst fri 7 uker gammel

Her er han 8 mnd gammel gammel

Resultat fra valpeshow:

BIR
BIM

 

Ricko er eid sammen med Vilde

Rickos Stamtavle

Hodebilde, 9,5 uke
Til toppen

Mellsjøhøgda's Rock Me
"Gatsby"


Hannhund født  6/7-13

Gatsby ble øyelyst fri 7 uker gammel og siste gang 21/5-15

Utstillingsresultater:

CERT

 

Her er han 13 måneder gammel

 

Gatsbys Stamtavle

Hodebilde, 13 måneder gammel
Til toppen

C.I.B. RO BG Uch RO Gr Ch Mellsjøhøgda's You Got Me
"Casper"


Hannhund født 19/3-14

Casper var øyelyst fri 7 uker og og siste gang 7/4-17

Her er han 9 måneder

Utstillingsresultater:
2 x CERT
22 x CK
CAC + 2 x ResCAC i Ungarn
2 x CAC + ResCAC i Tsjekkia
3 x CAC + ResCAC i Bulgaria
3 x CAC i Romania
6 x CACIB
ResCACIB
4 x BIR
5 x BIM
3BIG
4BIG
Internasjonal Champion
Bulgarsk Champion
Romansk Champion
Romansk Grand Champion

Casper bor hos Våril

Caspers Stamtavle

Hodebilde, 4 måneder
Til toppen

Just Perfect For Me
"Sjakk"

Oppdretter: Mette Berg


Hannhund født 29/5-14

Sjakk ble øyelyst fri 6,5 uke gammel

 

Her er han 10 mnd gammel

 

Sjakks Stamtavle

Hodebilde, 7,5 uke
Til toppen

Mellsjøhøgda's Back In Black
"Alex"


Hannhund born 28/8-14

Alex  ble øyelyst fri 7 uker gammel og og siste gang 2/9-17

Her er han 18 måneder

Alex bor hos Vilde

Utstillingsresultater:

CERT
2 x ResCERT
6 x CK
BIR
CAC i Ungarn
ResCAC i Ungarn
ResCAC i Tsjekkia
CACIB

Alex's Stamtavle

Hodebilde, 3 år
Til toppen

Mellsjøhøgda's Dash O'Victory
"Kiran"


Hannhund født 23/11-14

Kiran  ble øyelyst fri 8 uker gammel

Her er han 17 måneder

Kiran bor hos Line

 

Utstillingsresultater:

CERT
ResCERT

Kirans Stamtavle

Hodebilde, 8 uker
Til toppen

Mohnesee Blacksmith
"Sonny"
Oppdretter: J. Law, England
Hannhund født 20/9-15

Sonny ble øyelyst fri 7 uker og og siste gang 10/1-18

Her er han 23 måneder gammel
 

Utstillingsresultater:
2 x CERT
ResCERT
CK

 

Sonnys Stamtavle

Hodebilde, 4 måneder
Til toppen

Mellsjøhøgda's Just A Zurprize
"Jezz"

Hannhund født 5/9-15

Jezz ble øyelyst fri 8 uker gammel og og siste gang 9/5-17

Her er han 22 måneder gammel

Utstillingsresultat:

2 x CERT
ResCERT
3 x CK

Jezz' Stamtavle

Hodebilde, 9 måneder
Til toppen

Mellsjøhøgda's Unstoppable
"Billy"

Dog born 28/8-17

Billy ble øyelyst fri 7 uker gammel
Her er han 9 måneder gammel

Utstillingsresultater:

 CK

Valpeshow:

BIR
BIM
2 x HP

Billys  Stamtavle

Hodebilde, 9 måneder
Til toppen


 


 


 


 

Tilbake