Hannhundene


Emmaview Blue Shadow (Shadow)
Jefsfire Story Teller (Rory)

INT N CZ BG RO Balkan SI UCh BG Gr RO GrUch SIV-18 Mellsjøhøgda's Copper Zurprize (Copper)
C.I.B. N CZ SI Uch SIW-14 SI Clubwinner-14 Microgården's Super Trouper (Simon)
Herds History Maker (Robin)
Herds Highly Defined (Marcus)

Mellsjøhøgda's Watch My Speciality (Kevin)
C.I.B. BG DK HR Uch Zagrebwinner-15 HR Clubwinner-15 Evad Shades Of Opal (Dave)
Mellsjøhøgda's New Speciality (Ricko)
Mellsjøhøgda's Rock Me (Gatsby)
C.I.B. RO BG Uch RO Gr Ch  Mellsjøhøgda's You Got Me (Casper)
C.I.B. RO Uch Mellsjøhøgda's Back In Black (Alex)
Mellsjøhøgda's Dash O'Victory (Kiran)

Mohnesee Blacksmith (Sonny)
Mellsjøhøgda's Just A Zurprize (Jezz)
Mellsjøhøgda's Unstoppable (Billy)
Orion des Mille Eclats des Tournesols (Orion)
Mellsjøhøgda's Adrenaline-Rush (Rolex)
 

Emmaview Blue Shadow
"Shadow"

Hannhund født 12/12-05

Oppdretter: Mrs C. A. Whitchurch, England

Shadow er øyenlyst fri som valp i England og fri i Norge 22/4-2013

Utstillingsresultat:

CK
2 x HP

 

Her er han 4,5 år gammel 

Shadows Stamtavle

Hodebilde, 3,5 år gammel
Til toppen

Jefsfire Story Teller
"Rory"

Hannhund født 16/10-06
Oppdrettere
: Kath og Alan Jeffries, England
Rory ble øyenlyst fri i Norge siste gang 27/12-11


Rory er far til 2 CERT-vinnere

 

Her er han 2,5 år gammel

Utstillingsresultater:

3 x CK

 

Rorys Stamtavle

Hodebilde, 2,5 år gammel
Til toppen

INT N CZ BG RO Balkan UCh Gr RO Gr Uch Mellsjøhøgda's Copper Zurprize
"Copper"

Hannhund født 15/9-07

Copper er øyenlyst fri som valp og siste gang 21/2-2017
Han ble gentestet for CRD på Genomia 8/6-10 med resultat:
Mutasjon ble ikke oppdaget (
Non-Carrier/Non-Carrier) dvs ikke bærer av CRD

Copper er far til 5 cert-vinnere, en av dem er N DK Uch

Her er han 2,5 år gammel

Utstillingsresultater:

15 x BIR
14 x BIM
15 x CERT
8 x CAC
10 x CACIB
2 x ResCACIB
12 x ResCert
104 x CK
1 x 4BIG
HP i avlsklasse
18 x BIRveteran
24 x BIMveteran
2BISveteran
3BISveteran
4BISveteran
Internasjonal Utstillingschampion
Norsk Utstillingschampion
Romensk Utstillingschampion
Bulgarsk Utstillingschampion
Tsjekkisk Utstillingschampion
Romensk GrandChampion
Bulgarsk GrandChampion
Balkan Champion
Slovensk Champion
Slovensk Vinner-18

Årets Junior i NSSK 2008
Årets Unghund i NSSK 2009
Åteys Veteran i NSSK 2018

Coppers Stamtavle

Hodebilde, 2,5 år
Til toppen

C.I.B. N CZ SI Uch SIW-14 SI Clubwinner-14 Microgården's Super Trouper
"Simon"

Oppdretter: Ann-Cathrin Johannessen

Hannhund født 14/1-09

Simon er øyenlyst fri som valp og 12/8-2015
Han ble gentestet for CRD på Genomia 27/10-10 med resultat:
Mutasjon ble ikke oppdaget (
Non-Carrier/Non-Carrier) dvs ikke bærer av CRD

Simon er far til 5 Cert-vinnere, to av dem er internasjonale champions

Utstillingsresultater:

Simon vant Norsk Shetland Sheepdog Klubbs valpeshow 2009
Simon var beste hannhund på Norsk Shetland Sheepdog Klubbs Hovedutstilling 2012

3 x BIR
4 x BIM
5 x CK
CERT
4 x CAC i Tsjekkia
2 x CAC i Slovakia
3 x CAC i Slovenia
2 x CAC i Ungarn
5 x CACIB
4 x ResCACIB
Internasjonal Champion
Norsk Utstillingschampion
Tsjekkisk Utstillingschampion
Slovensk Utstillingchampion
Slovensk Vinner-14
Slovensk Klubbvinner-14
2 x HP i avlsklasse

Her er han 3 år gammel

Simons Stamtavle

Hodebilde, 3 år
Til toppen

Herds Historymaker
"Robin"

Oppdretter:  Mary Gatheral, England

Hannhund født 13/8-09
Robin er øyenlyst fri som valp og siste gang 7/2-2017

Han er far til 3 cert-vinnere, en av dem er internasjonal champion

Utstillingsresultater:

BIR
3 x BIM
4 x Cert
3 x ResCert

19 x CK

5 x HP i avlsklasse
 

Årets Junior 2010

Her er han 4 år gammel

Robins Stamtavle

Hodebilde, 3,5 år
Til toppen

Herds Highly Defined
"Marcus"

Oppdretter:  Mary Gatheral, England

Hannhund født 24/11-09
Marcus er øyenlyst fri som valp og og siste gang 27/5-2016

 

Her er han 14 måneder

 

 

Marcus' Stamtavle

Til toppen

Mellsjøhøgda's Watch My Speciality
"Kevin"


Hannhund født 14/7-10


Kevin ble øyenlyst fri 8 uker gammel

Her er han 19 måneder gammel

Resultat fra valpeshow:

2 x BIR

Kevin's Stamtavle

Hodebilde, 19 måneder gammel
Til toppen

C.I.B. BG DK HR Uch Zagrebwinner-15 HR Clubwinner-15 Evad Shades Of Opal
"Dave"

Oppdrettere: Dot og Dave Weller, England


Hannhund født 1/1-12

Dave ble øyelyst fri 7 uker gammel og
siste gang 5/12-2016
Gentestet for CRD på Optigen 15/5-14 med resultat:
Genotype of your dog is NORMAL/CLEAR. Risk for developing Collie Eye Anomaly/Choroidal Hypoplasia (CEA/CH): This dog will never develop CEA/CH.
Significance for breeding: This dog can be bred to any mate and will produce no pups affected with CEA/CH.

Dave er far til 5 CERT-vinnere, to av dem er internasjonale champions

Her er han 18 mnd gammel

Utstillingsresultater:

5 x CERT
2 x CAC i Slovenia
4 x CAC i Bulgaria
3 x CAC i Kroatia
CERT in Danmark
6 x CACIB

3 x ResCERT
26 x CK
9 x BIR
3 x BIM
Bulgarsk Champion
Dansk Champion
Kroatisk Champion
Croatian Clubwinner-15
Zagrebwinner-15
Internasjonal Champion
2BIG
4BIG
3 x HP i avlsklasse

Daves Stamtavle

Hodebilde, 16 mnd gammel
Til toppen

Mellsjøhøgda's New Speciality
"Ricko"


Hannhund født 15/1-2013

Ricko ble øyelyst fri 7 uker gammel

Her er han 8 mnd gammel gammel

Resultat fra valpeshow:

BIR
BIM

 

Ricko er eid sammen med Vilde

Rickos Stamtavle

Hodebilde, 9,5 uke
Til toppen

Mellsjøhøgda's Rock Me
"Gatsby"


Hannhund født  6/7-13

Gatsby ble øyelyst fri 7 uker gammel og siste gang 21/5-15

Utstillingsresultater:

CERT

 

Her er han 13 måneder gammel

 

Gatsbys Stamtavle

Hodebilde, 13 måneder gammel
Til toppen

C.I.B. RO BG Uch RO Gr Ch Mellsjøhøgda's You Got Me
"Casper"


Hannhund født 19/3-14

Casper var øyelyst fri 7 uker og og siste gang 7/4-17

Her er han 9 måneder

Utstillingsresultater:
2 x CERT
22 x CK
CAC + 2 x ResCAC i Ungarn
2 x CAC + ResCAC i Tsjekkia
3 x CAC + ResCAC i Bulgaria
3 x CAC i Romania
6 x CACIB
ResCACIB
4 x BIR
5 x BIM
3BIG
4BIG
Internasjonal Champion
Bulgarsk Champion
Romansk Champion
Romansk Grand Champion

Casper bor hos Våril

Caspers Stamtavle

Hodebilde, 4 måneder
Til toppen

C.I.B. RO Uch Mellsjøhøgda's Back In Black
"Alex"


Hannhund born 28/8-14

Alex  ble øyelyst fri 7 uker gammel og og siste gang 2/9-17

Her er han 18 måneder

Alex bor hos Vilde

Utstillingsresultater:

2 x CERT
2 x ResCERT
14 x CK
3 x BIR
2 x BIM
CAC i Ungarn
CAC i Slovenia
3 x CAC i Romania
ResCAC i Ungarn
ResCAC i Tsjekkia
4 x CACIB
Rumensk Champion
Internasjonal Champion

Alex's Stamtavle

Hodebilde, 3 år
Til toppen

Mellsjøhøgda's Dash O'Victory
"Kiran"


Hannhund født 23/11-14

Kiran  ble øyelyst fri 8 uker gammel

Her er han 4 år
Kiran bor hos Line

 

Utstillingsresultater:

CERT
ResCERT

Kirans Stamtavle

Hodebilde, 8 uker
Til toppen

Mohnesee Blacksmith
"Sonny"
Oppdretter: J. Law, England
Hannhund født 20/9-15

Sonny ble øyelyst fri 7 uker og og siste gang 10/1-18

Her er han 23 måneder gammel
 

Utstillingsresultater:
2 x CERT
ResCERT
CK

 

Sonnys Stamtavle

Hodebilde, 4 måneder
Til toppen

Mellsjøhøgda's Just A Zurprize
"Jezz"

Hannhund født 5/9-15

Jezz ble øyelyst fri 8 uker gammel og og siste gang 9/5-17

Her er han 22 måneder gammel

Utstillingsresultat:

2 x CERT
ResCERT
4 x CK

Jezz' Stamtavle

Hodebilde, 9 måneder
Til toppen

Mellsjøhøgda's Unstoppable
"Billy"

Hannhund født 28/8-17

Billy ble øyelyst fri 7 uker gammel
Her er han 9 måneder gammel

Utstillingsresultater:

2 x CERT 
5 x CK
BIM

Billys  Stamtavle

Hodebilde, 9 måneder
Til toppen

Orion des Mille Eclats des Tournesols
"Orion"

Hannhund født 27/3-18

Oppdretter: Nathalie Troiani, Frankrike

Orion ble øyelyst fri som valp og den 19. mars 2019
Her er han 16 måneder

Utstillingsresultater:

2 x CERT
ResCERT

Orion's  Stamtavle


Til toppen


 


Mellsjøhøgda's Adrenaline-Rush
"Rolex"

Hannhund født 28/1-19

Rolex ble øyelyst fri som valp

Her er han 4,5 måneder gammel

Utstillingsresultater fra valpeshow:

1 x BIRvalp
6 x BIMvalp
7 x HP
2BIGvalp

Rolexs  Stamtavle

Hodebilde, 4,5 mnd
Til toppen


 


 


 

Tilbake