Hannhundene


Mellsjøhøgda's New Speciality (Ricko)
Mellsjøhøgda's Rock Me (Gatsby)
C.I.B. RO BG Uch RO Gr Ch  Mellsjøhøgda's You Got Me (Casper)
C.I.B. RO Uch Mellsjøhøgda's Back In Black (Alex)
Mellsjøhøgda's Dash O'Victory (Kiran)

Mohnesee Blacksmith (Sonny)
Mellsjøhøgda's Just A Zurprize (Jezz)
N DK Uch Mellsjøhøgda's Unstoppable (Billy)
N Uch Orion des Mille Eclats des Tournesols (Orion)
N Uch Mellsjøhøgda's Adrenaline-Rush (Rolex)
N Uch Cassius Bohemia Classic (Cass)
DK Uch DK Jun Ch Xindre Xorian Avrina (Xorian)
Art-City Loretto (Lotto)
Art-City Fragless (Frey)

 

Mellsjøhøgda's New Speciality
"Ricko"

h


Hannhund født 15/1-2013

Ricko ble øyelyst fri 7 uker og 8 år gammel
 

Her er han 8 år gammel gammel

Resultat fra valpeshow:

BIR
BIM

 

Ricko er eid sammen med Vilde

Rickos Stamtavle

Hodebilde, 9,5 uke
Til toppen

Mellsjøhøgda's Rock Me
"Gatsby"


Hannhund født  6/7-13

Gatsby ble øyelyst fri 7 uker gammel og siste gang 23/6-20

Utstillingsresultater:

CERT

 

Her er han 13 måneder gammel

 

Gatsbys Stamtavle

Hodebilde, 13 måneder gammel
Til toppen

C.I.B. RO BG Uch RO Gr Ch Mellsjøhøgda's You Got Me
"Casper"


Hannhund født 19/3-14

Casper var øyelyst fri 7 uker og og siste gang 7/4-17

Her er han 9 måneder

Utstillingsresultater:
2 x CERT
22 x CK
CAC + 2 x ResCAC i Ungarn
2 x CAC + ResCAC i Tsjekkia
3 x CAC + ResCAC i Bulgaria
3 x CAC i Romania
6 x CACIB
ResCACIB
4 x BIR
5 x BIM
3BIG
4BIG
Internasjonal Champion
Bulgarsk Champion
Romansk Champion
Romansk Grand Champion

Casper bor hos Våril

Caspers Stamtavle

Hodebilde, 4 måneder
Til toppen

C.I.B. RO Uch Mellsjøhøgda's Back In Black
"Alex"


Hannhund born 28/8-14

Alex  ble øyelyst fri 7 uker gammel og og siste gang 16/9-2019

Her er han 18 måneder

Alex bor hos Vilde

Utstillingsresultater:

2 x CERT
2 x ResCERT
14 x CK
3 x BIR
2 x BIM
CAC i Ungarn
CAC i Slovenia
3 x CAC i Romania
ResCAC i Ungarn
ResCAC i Tsjekkia
4 x CACIB
Rumensk Champion
Internasjonal Champion

Alex's Stamtavle

Hodebilde, 3 år
Til toppen

Mellsjøhøgda's Dash O'Victory
"Kiran"


Hannhund født 23/11-14

Kiran  ble øyelyst fri 8 uker gammel

Her er han 4 år
Kiran bor hos Line

 

Utstillingsresultater:

CERT
ResCERT

Kirans Stamtavle

Hodebilde, 8 uker
Til toppen

Mohnesee Blacksmith
"Sonny"
Oppdretter: J. Law, England
Hannhund født 20/9-15

Sonny ble øyelyst fri 7 uker og og siste gang 10/1-18

Gentestet 2021:

Degenerative Myelopathy: N/N (exon 2)
PRA (CNGA1-PRA): N/N
MDR1: N/N
CRD: N/CEA
von Willebrand: N/N

Her er han 23 måneder gammel
 

Utstillingsresultater:
2 x CERT
ResCERT
CK

 

Sonnys Stamtavle

Hodebilde, 4 måneder
Til toppen

Mellsjøhøgda's Just A Zurprize
"Jezz"

Hannhund født 5/9-15

Jezz ble øyelyst fri 8 uker gammel og og siste gang 9/5-17

Her er han 22 måneder gammel

Utstillingsresultat:

2 x CERT
ResCERT
4 x CK

Jezz' Stamtavle

Hodebilde, 9 måneder
Til toppen

N Uch Mellsjøhøgda's Unstoppable
"Billy"

Hannhund født 28/8-17

Billy ble øyelyst fri 7 uker og 29. januar 2019
Her er han 4 år gammel

Gentestet 2021:

Degenerative Myelopathy: N/N (exon 2)
PRA (CNGA1-PRA): N/N
MDR1: N/MDR (+/-)
CRD: N/N, genetisk fri for CRD
Von Willebrand: N/N

Utstillingsresultater:

3 x CERT 
ResCERT
39 x CK
BIR
5 x BIM
4 x CAC i Ungarn
Cert i Danmark
CACIB
3 x ResCACIB
Norsk Utstillingschampion
Dansk Champion

Billys  Stamtavle

Hodebilde, 9 måneder
Til toppen

N Uch Orion des Mille Eclats des Tournesols
"Orion"

Hannhund født 27/3-18

Oppdretter: Nathalie Troiani, Frankrike

Orion ble øyelyst fri som valp og den 19. mars 2019
Her er han 16 måneder

Utstillingsresultater:

3 x CERT
ResCERT
Norsk Utstillingschampion

Orion's  Stamtavle


Til toppen


 


N Uch Mellsjøhøgda's Adrenaline-Rush
"Rolex"

Hannhund født 28/1-19

Rolex ble øyelyst fri som valp og 11. juni 2020

Gentestet 2021:

Degenerative Myelopathy: N/N (exon 2)
PRA (CNGA1-PRA): N/N
MDR1: N/MDR (+/-)
CRD: N/CEA
von Willebrand: N/N

Her er han 17 måneder gammel

Utstillingsresultater:

3 x CERT
ResCERT
3 x CK
BIRjunior
3BISjunior
Norsk Utstillingschampion

Foto: Reidun Monsholm

Rolexs  Stamtavle

Hodebilde, 15 måneder
Til toppen

N Uch Cassius Bohemia Classic
"Cass"
Oppdretter: Milan Sperlik, CZ

Cass ble øyelyst fri som valp og 10. januar 2020

 

Gentestet 2021:

Degenerative Myelopathy: N/N (exon 2)
PRA (CNGA1-PRA): N/N
MDR1: N/MDR (+/-)
CRD: N/CEA
von Willebrand: N/N


Her er han 14 måneder gammel

Utstillingsresultater:

3 x CERT
2 x CK
Norsk Utstillingschampion

Cass'  Stamtavle

Hodebilde, 14 måneder
Til toppen

Tequila Jazz Iz Grafskogo Pomestija
"Jazz"
Oppdretter: Galina Grafshina


Hannhund født 4/9-2017
Øyelyst fri som valp og siste gang 14.10.2019

Her er han 2 år gammel

Jazz'  Stamtavle


Til toppen

DK Uch DK Jun Ch Xindre Xorian Avrina
"Xorian"
Oppdretter: Dorthe Wang Olsen


Hannhund født 8/2-21

Øyelyst fri som valp og 10 måneder gammel

Degenerative Myelopathy: N/N (exon 2)
PRA (CNGA1-PRA): N/N
MDR1: N/MDR (+/-)
CRD: N/CEA
von Willebrand: N/N


Her er han 15 måneder

Utstillingsresultater:

3 x BIR
4 x BIM
2 x CERT
Nordic Cert
2 x ResCERT
24 x CK
1BIG
BIS
3 x CERT i Danmark
3 x Dansk JuniorCERT
Dansk Junior KlubbCERT

DK Juniorchampion
DK Champion


BIRjunior
BIMjunior
3BISjunior

2BIGvalp
3 x BIRvalp
6 x BIMvalp

Årets Unghund 2022
4. Beste Hannhund 2022

Xorians  Stamtavle

Hodebilde, 15 måneder
Til toppen

Art-City Loretto
"Lotto"
Oppdretter: Stefania Poplawskaja, Polen
Hannhund født 1/5-21
Øyelyst fri som valp og siste gang 2/1-23

Her er han 10 måneder gammel

 

Lottos  Stamtavle

 
Til toppen

Art-City Fragless
"Frey"
Breeder: Stefania Poplawskaja, Poland
Hannhund født 12/6-21
Øyelyst fri som valp og siste gang 2/1-23

Her er han 10 måneder gammel

Utstillingsresultater:

CK

Freys  Stamtavle

 
Til toppen


 


 

Tilbake