Mellsjøhøgda's Zuper Zurprize

"Scotch", fra valp til voksen

5 uker

6 uker

6 uker, 5 dager

10 uker

3 måneder

3,5 måned

5 måneder

6 måneder

7 måneder

7,5 måned

8 måneder

8,5 måned

9 måneder

10 måneder

12 måneder

23 måneder

2,5 år og Norsk Utstillingschampion

11 år gammel og heter nå INT N SLO LUX MK MD BG UCH Mellsjøhøgda's Zuper Zurprize "Scotch"

Tilbake